Mental träning

Mental träning grundar sig på övningar i avslappning och kroppskännedom för att sedan gå över till visualiseringar och målbildsträning. I mental träning lär du dig hur mentala processer (tankar, känslor och bilder) påverkar kroppen och hur du kan styra dem, vilket förstärker din förändringsförmåga och möjligheten att bryta dina negativa beteenden.

I ett avslappnat tillstånd är du väldigt mottaglig för självpåverkan. Du kan i förväg göra dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål. Hjärnan kan nämligen inte skilja på verklighet och fantasi vilket skapar enorma möjligheter.

Det är när du börjar förstå mönstret och strukturen i ditt tankesätt som du kan frigöra dig från din tro om dina egna begränsningar.

Mental träning:

  • Sänker grundspänningen i kroppen
  • Stärker och förbättrar din självkänsla
  • Målfokuserar på rätt saker
  • Förändrar negativa tankemönster
  • Gör att du kan hantera yttre och inre stress på bättre sätt
  • Ökar din koncentration och förbättrar minnet
  • Utvecklar och tar till vara dina förmågor och talanger

Användningsområde
Mental träning används idag inom livets alla områden för att må och fungera bättre både privat och på arbetet. Den integrerade mentala träningen bygger på att praktisera träningen mentalt genom självsuggetioner långsiktigt. I ett avslappnat tillstånd finns tillgången till de inre resurserna för att göra en positiv förändringsprocess.

De flesta i västerländska samhället har ständigt lärt sig prioritera effektivitet-både i arbetet och på fritiden. Konsekvensen blir att kroppen alldeles för ofta har ”kamp- och flyktprogrammet” påslaget, vilket sliter på både kropp och själ. Många av oss blir sjuka av att vara i detta tillstånd alltför länge.

En av huvudorsakerna till det dramatiskt ökande ohälsotalet de senaste åren är just detta förslitningstillstånd. Forskning har visat att genom att ändra tankar och beteenden så kan individen få ett nytt förhållningssätt till sig själv o andra både privat och på arbetet. Genom att få tillgång till dessa verktyg så kan du själv ta ett eget ansvar och påverka sin livssituation till det bättre.