NLP

NLP står för Neurolingvistisk programmering. Det är namnet på en beteckning som omfattar de tre viktigaste komponenterna som tillsammans skapar mänskligt medvetande. Komponenterna är neurologi, språk och programmering. NLP beskriver det grundläggande dynamiska samspelet mellan sinne (neuro) och språk (lingvistik) och hur detta samspel påverkar kropp och beteende (programmering).

Neuro handlar om hur vi tar in information och behandlar den i vår hjärna via våra fem sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Genom att lära dig att välja dina tankar kan du exempelvis påverka hur du vill känna i en viss situation, bygga upp eller förändra de relationer du vill ha till andra människor mm. Skapa den framtid du önskar.

Lingvistisk handlar om hur vi använder vårt språk både inom oss (inre dialog) och det språk vi använder i samtal med andra. Med NLP kan vi bli medvetna om hur mönster i vårt språk påverkar vår omgivning och oss själva. Om en person säger att han exempelvis inte kan göra en speciell arbetsuppgift och du säger ”Varför inte?”. Så har du påverkat personen att bli mer övertygad om att inte klara den. En effektivare fråga kan vara ”Vad skulle behöva hända för att du skulle kunna lösa uppgiften?”

Programmering handlar om hur vi tolkar information och hur dessa omsätts i strategier för att uppnå resultat inom alla områden av vårt liv. Förmågan att uppmärksamma och medvetet förändra både medvetna och omedvetna tanke- och beteendemönster när vi så önskar. Förändring betyder att bli fri från gamla, begränsande mönster och i stället lära in nya bättre.

En stor del av NLP är självkännedom och personlig utveckling. Lär dig förstå vilka filter du ser världen igenom och vilken karta du har – det vill säga den inre bild du uppfattar som ”verkligheten”, men som kan se helt olika ut hos olika personer. När du förstår varför du gör som du gör, reagerar som du gör och försätter dig i dina olika tillstånd kan du lättare skapa förändringar och nå dina mål. Det skapar också en förståelse för andras verklighet. Det finns inget rätt eller fel, bara olika sätt att se på saker och ting. Detta innebär en mer förstående kommunikation som leder framåt.

Det som skiljer NLP från andra grenar är att jag som coach kan arbeta innehållslöst, d.v.s. hjälpa dig utan att känna till något om ditt tankeinnehåll. Grunden är övningar, tekniker och praktiska modeller för att skapa förändring så att du kan nå dina mål eller bli en bättre kommunikatör.

NLP används framgångsrik inom näringsliv, utbildning, personlig utveckling, ja överallt där kommunikation är viktigt.