Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt som gör att du kan ta vara på ögonblicket och utveckla dina inre resurser. Med enkla övningar får du hjälp att klara av pressen i ditt privat- och yrkesliv. Du blir mer uppmärksam och medveten och lär dig att minska stress genom att fokusera på det som är väsentligt för just dig.

Begreppet Mindfulness (såsom det används idag) är en engelsk översättning av det indiska ordet Sati, vilket kommer från den buddhistiska läran och betyder ungefär ”förmågan att komma ihåg”. Mindfulness innebär alltså förmågan att komma ihåg att vara medveten om det som sker i kroppen, tankarna och känslorna.

För mer än 30 år sedan skapade Jon Kabat-Zinn ett mindfulnessbaserat träningsprogram (så kallat MBSR) för kroniskt sjuka patienter. Kabat-Zinn är doktor vid Medical Center på University of Massachussetts i Worcester. Programmet han skapade var inspirerat av den buddhistiska meditationen och livsfilosofin. Efter att ha anpassats efter vårt moderna samhälle har mindfulness kommit att bli till stor nytta i förebyggande syfte inom hälso- och sjukvården. Mindfulness används idag även inom idrott, ledarskap, personalutveckling och till och med i svenska skolor.

Medvetenhet är kraften med mindfulness och grunden för all fortsatt insikt. När du är medveten om det som pågår i och runt omkring dig ur ett icke dömande perspektiv så finns det inget som är bra eller dåligt, fult eller snyggt och så vidare, vilket innebär att du kan koppla av i varandet och bara vara observant på vad ögat ser. Genom ett objektivt seende så blir du mer medveten om dina val – du ser din verklighet utifrån dina egna ögon och kan subjektivt värdera det du ser .

Den dörr som mindfulness öppnar, är dörren till nuet. Ditt liv sker bara en gång, här och nu, ögonblick för ögonblick. Men den direkta upplevelsen av nuet överskuggas ofta av starka, absorberade tankar. Din kropp är här, men du kan vara långt borta i tankarna: du kanske tänker på framtiden eller på det som varit, du planerar, oroar dig, minns, ältar och fastnar i upprepningar. Men hur fascinerande tankevärlden än är kan den stressa och fängsla dig snarare än frigöra dig, särskilt om du låter den ta över dina sinnen. Med hjälp av mindfulness väljer du istället att vara medveten om det som händer här och nu, istället för att följa det ena tankespåret efter det andra.

Genom att använda alla dina sinnen blir du mer medveten om nuet, och kan på så sätt vara närvarande på ett sätt så att du kan påverka din upplevelse av hur du förhåller dig till det som pågår. Ta smärta till exempel, där du kan välja att känna in smärtan istället för att fly från den, och på så sätt identifiera och acceptera den. Du gör ett medvetet val om hur du väljer att förhålla dig till den, vilket leder till att du får en ökad kroppsmedvetenhet och lär dig att känna igen din kropps signaler i framtiden.

Det är viktigt att vara medveten och närvarande i nuet. Något som börjar med närvaro kan ganska snart bli ett virrvarr av reaktioner och motreaktioner om du inte medvetet har valt just hur du vill vara närvarande. Du kanske till exempel blir medveten om att du känner dig spänd eller ledsen, men sen dömer du den känslan på något sätt. Du kanske vill få bort, komma över eller stänga av den. Det här förvärrar ofta situationen då du inte längre är medveten om vad som sker i din kropp, dina tankar och känslor.

Mindfulness förespråkar alltså att medvetet välja att möta sina känslor med öppenhet, intresse och mottaglighet – trots att du inte gillar det du känner eller är rädd för vissa känslor. Att bli vän med dina känslor gör dig mer levande. När du tillåter dig själv att enkelt möta och uppleva den känsla som är på besök just nu, hur den än känns, så är den inte längre ett hot eller något du snabbt måste åtgärda. Det blir helt enkelt en känsla bland många andra, som har uppstått på ett naturligt och normalt sätt, som stannar en stund och sedan naturligt och normalt kommer att upplösas eller ändra skepnad till en annan känsla.

Den här öppna och mottagliga attityden är i sig läkande, samtidigt som den frigör kraft och energi. Istället för att kämpa emot tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser kan du börja finna ett lugn och en vitalitet i att möta ditt liv som det kommer.