Coaching

Coaching är en samtalsteknik som bygger på att den är:

  • Framtidsriktad
  • Lösningsfokuserad
  • Praktisk och inriktad på att uppnå det DU vill
  • Ifrågasätter
  • Arbetar på olika nivåer samtidigt både medveten och omedveten.
  • Det är en förändrings och utvecklingsprocess
  • Hjälp till självhjälp att nå uppsatt mål

Vad är livscoaching?
Livscoaching är bland annat ett unikt samtal mellan människor. En relation där allt fokus ligger helt på ditt liv, oavsett vad det innehåller. Jag fokuserar på din innersta längtan att leva ett lyckligt och meningsfullt liv – att förverkliga dina drömmar och nå balans i livet. Identifierar möjligheter och hinder samt frigör den inre drivkraften. Jag använder mig också av kraftfulla visualiseringsövningar (NLP) som stärker tron på dig själv för att nå ditt mål. Jag håller fokus på det som är viktigt för dig och hjälper dig framåt utifrån dina egna inneboende svar.

Människor kommer till en mig av olika anledningar. Ofta vill man uppnå något speciellt. Kanske står du i ett vägskäl i livet och vet inte vilken väg du ska ta. Du kanske vill bryta negativa mönster och ersätta dem med sådant som ger dig kraft. Eller våga sätta tydliga gränser utan att må dåligt eller känna skuld. Öka ditt inre ledarskap som förälder, i ditt yrke och i ditt partnerskap. Ibland vill man ha mer av något – glädje, mening, inre trygghet – och ibland vill man ha mindre av något – stress, förvirring, kaos. Det handlar om ditt liv i helhet. Våga vara du!

Jag blir din mentala kompass och stigfinnare som hjälper dig att hitta vägen till dina mål, vare sig du står på toppen av berget, sitter i sjön eller befinner dig i en snårskog.

Så fungerar det
Coachingen genomförs på överenskommen plats i Stockholmsområdet.
Normalt träffas vi under 10 sessioner fördelat under 4-6 månader

För mer info kontakta Lilian Wollroth på telefon 070-495 17 98, eller maila till  info@qmind.se.