Q-mind Basic

Grundkurs i Mental träning och Tankens kraft

Kursen är upplagd på 5 kurstillfällen och bygger på de 4 framgångsfaktorerna: Självbild, Målbild, Förhållningssätt och Känsla. Vi arbetar utifrån nuläge och framåt.

Kursens syfte
Syftet är att du ska få tillgång till dina inre resurser för att må och fungera bättre både på arbetet och privat.

Kursens målsättning
Målsättningen är att du med enkla verktyg som du fått under kursen själv skall ha förmågan att använda och vidareutveckla dig och dina inre resurser.

 

Kurstillfälle 1 – Självbild (3 tim)
Hur Du ser på och vad Du tänker om dig själv har stor betydelse för ditt välbefinnande och det Du vill uppnå. Du får på ett lustfyllt sätt stärka din Självbild genom att få tillgång till kraftfulla övningar som du sen kan jobba vidare med på egen hand.

Kurstillfälle 2 – Målbild (3 tim)
Här får du lära dig att sätta upp både konkreta och mentala Målbilder samt hur du integrerar dem mentalt. Vi kommer bland annat att göra visualiseringsövningar där du får uppleva med alla dina sinnen hur du redan har uppnått ditt mål!

Kurstillfälle 3 – Förhållningssätt (3 tim)
Vilket Förhållningssätt har du till dig själv och andra? Hur förhåller du dig till olika stressituationer? Du får lära dig hur du kan förändra negativa tankemönster genom att tolka yttre och inre omständigheter på ett nytt och positivt sätt.

Kurstillfälle 4 – Känsla (3 tim)
Hur uppstår egentligen en Känsla? Här får du på ett upplyftande sätt lära dig hantera dina känslor genom att först medvetandegöra dem för att sen använda dem som en resurs! Du kan faktiskt välja vilka känslor du vill ha!

Kurstillfälle 5 – Uppföljning (2 tim)
Uppföljning samt hur du integrerar den nya kunskapen så att den blir en naturlig del i ditt liv.

Detta är ingen terapeutisk kurs och du bestämmer själv vad du vill arbeta med utan förpliktelser och analyserande. Den är lösningsfokuserad och ger dig kraftfulla verktyg att arbeta med på egen hand.

 

Tidigare deltagares utvärderingar

” Äntligen en kurs som ger konkreta och mentala verktyg att jobba med som verkligen fungerar. Jag kommer att ha stor nytta av det i mitt arbete”      

Michelle, sjuksköterska

” Nu förstår jag hur mycket mina tankar påverkar hur jag mår både fysiskt och psykiskt. Jag har lärt mig att hantera både min inre och yttre stress bättre. Har också lärt mig sätta gränser och ta eget ansvar över mitt välbefinnande”    

Annelie, projektledare 

 ” Jag anlitade Lilian/Qmind för utbildning av våra fritidsledare. Det är nog det bästa jag gjort som chef. Personalen blev verkligen engagerad och förändrade sitt förhållningssätt på ett mycket positivt sätt. Vi ser nu tillsammans möjligheterna istället för problemen”      

Bosse ståldal, chef för Boo Folkets hus                                                                                                                                                                                                                       

 

KURSFAKTA                                                                                     

Begär offert

 

I priset ingår kursmaterial, fika och färska frukter

Kursledare: Lilian Wollroth

 

Anmäl dig till kursen på telefon 070-496 1798, eller på e-post info@qmind.se.