LifeTracker

LifeTracker är kursen för ungdomsledare mellan 15-21 år vid organisationer och kommuner som är tänkta att agera förebilder för andra tonåringar.

Kursen syftar till att genom upplevelsebaserad inlärning hitta tillbaka till sig själv och sitt ursprung och trygghet.

Målsättningen är att ge ungdomsledarna en aha-känsla och nyfikenhet på sig själv, och därigenom bli mer medvetna på sina reaktionsmönster.

Genom att ungdomarna på detta sätt höjer sin medvetenhet och självkänsla ökar deras förmåga att motstå grupptryck och hantera olika situationer och miljöer. Att få vara med om att själva skapa en meningsfull tillvaro som leder till kreativitet istället för destruktivitet. En tro på sig själv och andra

 

Metoden
Kursen är uppbyggd på en välgenomtänkt blandning mellan mental träning, NLP och en uråldrig indianskinspirerad spårningsmetod. Under utbildningen fungerar spårningsmetoden bl.a. som ett verktyg för att hjälpa ungdomarna att hålla fokus, koncentration och nyfikenhet. Utbildningen och spårningen genomförs i skogen, ett element som alltid är i balans. Denna miljö bidrar också på ett naturligt sätt till att hjälpa ungdomarna att hitta sin inre och mer harmoniska trygghet.

                                                                                                                 

Våra instruktörer
Lilian Wollroth utbildad Coach, certifierasd NLP master och Tracker. Tidigare instrutör Conny Andersson, professionellt utbildad Tracker inom indiansk spårning av Tom Brown i USA, en av världens mest kända spårare. De har haft flertal kurser för ungdomar i Nacka kommun med mycket lyckat resultat. Se arkiv, tidningsartiklar


Citat från Lifetrackers deltagare

” Det har varit roligt och lärorikt med otroliga upplevelser. Jag har fått bättre självkänsla. Använda alla mina triggers till olika känslor. När jag är ledsen kan jag använda min lyckotrigger”

Kille 17 år

” Det som varit bra med denna kurs är att vi fått lära oss så mycket mer om våra sinnen och hur mycket negativa/positiva tankar påverkar oss och att få smyga och upptäcka spår och ha tålamod i allt. Vad jag har lärt mig är att ta till mig positiva tankar samt otroligt mycket mer som jag kommer ha nytta av med åren ”

Tjej 16 år

” Allt har varit jättekul. Lärt mig lyssna och smyga och lärt känna mig bättre själv. Kunna kontrollera min ilska och blivit gladare”

Kille 16 år

”Som ungdomsledare kommer jag ha jättestor nytta av dessa kunskaper i min ledarroll. Det som varit bra med  kursen är att den var upplevelsebaserad med många häftiga övningar med alla sinnen som fått mig mer uppmärksam på allt som händer, både med mig själv och runtomkring.  Jag känner mig mer säker på mig själv. Vi lärde också känna varandra på ett helt nytt sätt.  Att vara ute i naturen var ett stort plus.  STORT TACK  för allt”

 Kille 20 år, ungdomsledare

 

Kursupplägg
Kursen omfattar fyra tillfällen om totalt 16 timmar fördelat på:

Dag 1 – Introduktion med fokus på självkänsla och grunderna i indiansk spårning. Här får deltagarena lära sig att gå/smyga medvetet. De får kunskap i kroppsmedvetenhet. Vi gör visualiseringsövningar som stärker självbilden. Avslutas med Fire talk

Dag 2 – Uppföljning. Spårning med hörsel och syn. De får lära sig att”se” istället för att titta. Bli mer medvetna om hörselns betydelse i både lyssnande och ur ett iaktagande perspektiv. De får även praktisera olika typer av tillstånd i lyssnande som är mycket spännande. Även teamworkövningar som gör det omöjliga möjligt. Fire talk

Dag 3 – Uppföljning. Spårning med lukt, smak och känsla i fokus. Här få deltagarna gå in och ur i olika tillstånd för att kunna bli mer inkännande och medvetna om sig själva och andra. De får utveckla och identifiera lukt och smak på ett nytt sätt. Fire talk

Dag 4 – Uppföljning. Spårning med samtliga sinnen i teamwork. Här sammankopplas alla sinnen som vi arbetat med under veckan. Tillitsövningar som stärker självbilden ytterligare. Spännande övningar som verkligen bygger på total närvaro. Stärka det inre kraftdjuret. Avslutas med lägereld och Fire talk

Varje kurstillfälle avslutas med  traditionell Fire talk som är en form av ”sharing”  där alla delar med sig av dagens lärdom.

 

I kursavgiften ingår 
Fika och frukt.                                                          

Antal deltagare
Minst 8 st, max 15 st deltagare.

Kursavgift
Begär offert.