Attraktionslagen

Attraktionslagen i praktiken –  manifestera ditt önskeliv

Hur mycket kan du påverka händelser i ditt liv?

Uttryck som ”saker och ting har en tendens att drabba mig”, ”det blir aldrig som jag vill” – hörs ofta i vårt moderna samhälle. Många menar att våra liv sker okontrollerat och slumpmässigt, och inte är något vi kan påverka.

Men tänk om allt du önskade istället kunde komma till dig med lätthet – och tänk om tricket är att inte kämpa för det…

Att kunna bemästra den universella attraktionslagen och att manifestera det man önskar har eftersträvats genom historiens skiftande kulturer. Ett fåtal personer i västvärlden har förstått och använt sig av principerna och därmed fått det de velat – och mycket mer därtill!

Inom naturfolken har man istället med självklarhet levt enligt de principer som tillåter och möjliggör attraktionslagen att verka. På så sätt har de uppnått och påverkat det som den moderna västvärlden tillsynes anser vara omöjligt.

Målgrupp
För dig som har en nyfikenhet på vad attraktionslagen kan bidra med i ditt liv

Kursupplägg
Denna kurs ger dig kunskap om vad attraktionslagen är och förutsättningar för att få det du vill ha, i smått som stort, i ditt liv.

Denna kurs ger dig kunskap om:

  1. Historik och bakgrund
  2. Hur vi på bästa sätt använder attraktionslagen i det moderna samhället
  3. Förhållningssättet och känslans stora betydelse
  4. Kraftfulla verktyg
  5. Praktisk tillämpning

Antal deltagare

8-12 st deltagare.

Kursen omfattar tre kurstillfällen på kvällstid mellan 18.00 -21.00 eller som helgkurs

Kursledare                                                                                                                                                              Lilian Wollroth

Anmäl dig till kursen på telefon 070-495 17 98, eller på e-post info@qmind.se.

Låt din högsta önskan bli till verklighet!